Tính năng Loạn thế thí luyện

Tính năng Loạn thế thí luyện

Đầu tiên ta vào chức năng thí luyện. Sau đó lựa chọn tính năng Loạn Thế Thí Luyện

      

Người chơi sẽ phải vượt qua từng ải để nhận thưởng bạc và điểm thí luyện.

     

Mỗi ải sẽ có các độ khó khác nhau cho người chơi lựa chọn. Mỗi mức độ khó sẽ có mức thưởng khác nhau.

Mỗi lần người chơi vượt qua 3 ải sẽ đc chọn 1 trong 3 thuộc tính buff cho toàn tướng ra trận.

Shop Thi Luyện

Trong Shop Thí Luyện bán nhiều nguyên liệu, mua cần tiêu hao điểm thí luyện.

Vật Phẩm khác nhau cần người chơi đạt tổng số sao chỉ định mới mở mua, mỗi ngyaf mỗi loại vật phẩm đều giới hạn số lượng mua.

Thưởng mục [Đổi] trong shop là thưởng 1 lần, sau khi tổng số sao của chủ công đạt số lượng chỉ định sẽ được đổi. 

         

Tags: